XML export

Informace k používání XML exportů

Na URL obdržených v emailu naleznete katalog a skladový a cenový soubor.

Katalogový soubor XML je aktualizován každý den v 5 hodin. Katalog je poměrne rozsáhlý soubor, proto je nezbytné kvůli plynulosti obchodu, abyste jej stahovali jednou denně (ono je to zbytečne ho tahat vícekrát, protože pro každy den je katalog stejný, vygenerovaný jednou ráno v 5hod.). V případě, že toto nebude respektováno, budeme nuceni zakázat přístup na katalog pro konkrétní IP adresy, které neúměrně zatěžují server.

Skladový (cenový) soubor je generován každou hodinu. Doporučujeme nastavit aktualizace na vaší straně na dobu vždy 10 a více minut po celé hodině.

Cena XML exportu:
Možnost používat pravidelně aktualizovaný XML feed je zpoplatněna částkou 290,-Kč (11,-EUR) měsíčně bez DPH. Minimální platba je na 3 měsíce.
Fakturace probíhá na konci každého čtvrtletí za tři uplynulé měsíce zpětně. Vztahuje se na všechny velkoobchodní partnery, bez ohledu na slevové skupiny.

Přístup k XML exportu:
Datový soubor XML je přístupný pouze velkoobchodním partnerům, tzn. je nutné zahájit velkoobchodní spolupráci.
XML soubor NENÍ poskytován VO partnerům, bez funkčního a provozovaného e-shopu. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že poskytujeme pouze export XML, nikoli technickou podporu exportu XML.