XML export

Informace k používání XML exportů

Na URL obdržených v emailu naleznete katalog a skladový a cenový soubor.

Katalogový soubor XML je aktualizován každý den v 5 hodin. Katalog je poměrne rozsáhlý soubor, proto je nezbytné kvůli plynulosti obchodu, abyste jej stahovali jednou denně (ono je to zbytečne ho tahat vícekrát, protože pro každy den je katalog stejný, vygenerovaný jednou ráno v 5hod.). V případě, že toto nebude respektováno, budeme nuceni zakázat přístup na katalog pro konkrétní IP adresy, které neúměrně zatěžují server.

Skladový (cenový) soubor je generován každou hodinu. Doporučujeme nastavit aktualizace na vaší straně na dobu vždy 10 a více minut po celé hodině.

Cena XML exportu:
Možnost používat pravidelně aktualizovaný XML feed je zpoplatněna částkou 290,-Kč (11,-EUR) měsíčně bez DPH. Minimální platba je na 3 měsíce.
Fakturace probíhá na konci každého čtvrtletí za tři uplynulé měsíce zpětně. Vztahuje se na všechny velkoobchodní partnery, bez ohledu na slevové skupiny.

Přístup k XML exportu:
Datový soubor XML je přístupný pouze velkoobchodním partnerům, tzn. je nutné zahájit velkoobchodní spolupráci.
XML soubor NENÍ poskytován VO partnerům, bez funkčního a provozovaného e-shopu. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že poskytujeme pouze export XML, nikoli technickou podporu exportu XML.

Změna podmínek poskytováná XML exportu:
S platností od 1.1.2022 dochází ke změně podmínek poskytování XML feedu, a to tím způsobem, že z XML feedu je odebrán tag <description>, tedy popisky. Od výše uvedeného data tedy nejsou popisky prostřednictvím XML feedu nadále dostupné. Zároveň již od 1.2.2022 nebude možné užívat ani popisky získané prostřednictvím XML feedu před tímto datem.

Důvodem je, že společnost Mature services s.r.o. od 1.2.2022 nebude oprávněna popisky poskytovat dalším subjektům formou podlicence. Jakékoli užívání popisků po 1.2.2022 bude posuzováno jako porušení autorského zákona a jako takové může být ze strany nositele autorských práv k popiskům postihováno.

Obsah XML feedu slouží výhradně k prezentaci produktů v rámci registrovaného e-shopu, a nesmí být bez písemného souhlasu společnosti Mature services s.r.o. předáván dalším subjektům. Oprávnění k užití XML trvá pouze po dobu spolupráce se společností Mature services s.r.o.